Küpsised

Küpsiste kasutamise põhimõtted

See eeskiri selgitab, kuidas AS Prysmian Group Baltics kui vastutav töötleja (edaspidi töötleja või ettevõte) kogub ja töötleb isikuandmeid sellel veebisaidil https://baltics.prysmian.com/ (edaspidi veebisait) kasutatavate küpsistega, ja jagab teavet valikute kohta, mida kõik veebisaidi kasutajad (edaspidi kasutaja) saavad teha, kontrollimaks veebisaidi avamisel ja sirvimisel installitavaid küpsiseid.

Võtke arvesse, et selles eeskirjas tähistab sõna „küpsised“ ka muid sarnaseid seadusega reguleeritud tehnoloogiaid (nt Flash-küpsised, veebimajakad, sh läbipaistvad GIF-id jms).

Selliste tööriistade abil kogutud teave hõlmab andmeid, mis teatud juhul võivad võimaldada ettevõttel kasutajate tuvastamist, kui neid andmeid seostada muu kolmandate poolte säilitatava teabega (nt veebisaidiga ühenduse loomiseks kasutatud arvuti IP-aadress, DNS ja registreerimisnumbrid). Neid andmeid kasutatakse ja töödeldakse ainult statistika tegemise eesmärgil.

See dokument on vastavalt kohaldatavatele andmekaitse õigusaktidele (sh (EL) 2016/679, isikuandmete kaitse üldmäärus – GDPR) ettevõtte privaatsuseeskirjade oluline ja lahutamatu osa. Seega soovitame tähelepanelikult läbi lugeda ka vastava dokumendi.

 

1. Mis on küpsis?

Küpsis on vike, tavaliselt tähtedest ja numbritest koosnev fail, mis laaditakse seadmesse, kui kasutaja avab veebisaidi. Seejärel saadetakse küpsised tagasi algsele veebisaidile iga kord, kui sama saiti külastatakse uuesti. Küpsistest on kasu, kuna need võimaldavad veebisaidil tuvastada kasutaja seadme.

Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamine on juba mõnda aega olnud laialt levinud. Konkreetsemalt on küpsiste kasutamine oluline paljude võrguteenuste osutamise seisukohalt. Selliste tehnoloogiate kasutamine pole seega seadusega keelatud, kll aga tuleb inimesi nõuetekohaselt teavitada nende tehnoloogiate toimimisest ja nende kasutamisest tulenevatest tagajärgedest, et neil oleks valik (võimaluse korral) nende tehnoloogiate rakendamisest keelduda.

1.1. Küpsiste liigid

Seansipõhised ja püsiküpsised

Küpsised võivad brauseriseansi (aeg alates brauseriakna avamisest kuni brauseri sulgemiseni) lõppedes aeguda või võidakse neid säilitada kauem.

Seansipõhised küpsised – võimaldavad veebisaidil seostada kasutaja tegevusi brauseriseansi kestel. Neid võidakse kasutada mitmesugusteks eesmärkideks, nt kasutaja ostukorvi sisu meelespidamiseks, kui kasutaja sirvib saiti. Samuti võidakse neid kasutada internetipanga avamisel turbe eesmärgil või veebipõhise e-posti kasutamise hõlbustamiseks. Seansipõhised küpsised aeguvad sirvimisseansi lõppedes.

Seansipõhiste küpsiste (s.t küpsised, mida ei salvestata püsivalt kasutaja arvutisse ja mis kustutatakse automaatselt brauseri sulgemisel) kasutamine on rangelt piiratud andmeedastusega (serveri genereeritud juhuslikud numbrid), mis on mõeldud konkreetse seansi tuvastamiseks ja mis on vajalik turvaliseks ning tõhusaks veebisaidil liikumiseks. Sellel veebisaidil kasutatavad seansipõhised küpsised väldivad mis tahes muid tehnilisi meetmeid, mis võiksid teoreetiliselt ohustada kasutaja veebis liikumise privaatsust.

Püsiküpsised – need salvestatakse kasutaja seadmesse sirvimisseansist pikemaks ajaks, võimaldades meelde jätta kasutaja eelistused või tegevused saidil (või mõnel juhul mitmel veebisaidil). Püsiküpsiseid võidakse kasutada mitmel eesmärgil, sh kasutajate eelistuste ja valikute meeldejätmiseks saidil.

Esimese ja kolmanda poole küpsised – esimese või kolmanda poole küpsis viitab küpsist paigaldavale veebisaidile või domeenile. Esimese poole küpsised on küpsised, mille paigaldab kasutaja külastatav veebisait (veebisait, millele vastab kuvatav URL), s.t küpsised, mida rakendab https://baltics.prysmian.com/. Kolmanda poole küpsised on need, mille paigaldab muu domeen kui see, mida kasutaja parasjagu külastab: s.t küpsised, mida ei paigalda https://baltics.prysmian.com/. Kui kasutaja külastab veebisaiti ja selle kaudu paigaldab küpsise muu ettevõte, võib tegu olla kolmanda poole küpsisega.

 

2. Küpsiste kasutamisega nõustumine

Mõned küpsised on interneti ja veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks vältimatult vajalikud ja nende osas pole kasutaja nõusolek nõutav (nt need, mis tagavad lehe sisu kiire ja tõhusa laadimise, jaotades koormuse mitme arvuti vahel, või need, mis aitavad tagada turvalisust). Muud küpsised on samuti mõistlikult vajalikud või olulised, kuid need pole vältimatud ja seega on nende puhul nõutav kasutaja nõusolek. Kasutaja nõusoleku hankimine käib sellel veebisaidil mitmel viisil. Üks võimalus on klõpsata vastavat ruutu sihtlehel avaldatud küpsiste ribateatel, kus on esile toodud küpsiste kasutamine. Küpsiste kasutamist puudutava nõusoleku saab alati tagasi võtta, kuigi nõusoleku tühistamine võib mõjutada veebisaidi funktsioonide toimimist.

 

3. Meie kasutatavad küpsised

Prymian kasutab selle veebisaidi käitamisel küpsiseid teile teenuste osutamiseks, kasutusvõimaluste täiustamiseks ja eri põhjustel kogutud andmete põhjal koondstatistika tegemiseks.

Need küpsised võimaldavad ettevõttel eristada konkreetset kasutajat ülejäänutest, aidates teile pakkuda meie veebisaidi sirvimisel häit kasutusvõimalusi ja tagada nende pidev täiustamine.

Töötleja kasutab „tehnilisi küpsiseid“ ja „analüüsiküpsiseid“.

a. Tehnilised küpsised – vajalikud veebisaidil navigeerimiseks ja teatud funktsioonide kasutamiseks (nt ühelt lehelt teisele liikumiseks jne).

b. Analüüsiküpsised – vajalikud saidikasutuse statistiliseks analüüsiks. Teavet kasutatakse kokkuvõtlikult.

Analüüsiküpsiste kohta saate täpsemalt lugeda allolevast tabelist.

Teavitame teid, et veebisaidile on paigaldatud Facebooki, Linkedin Pixeli küpsis, mis võimaldab Prysmian Groupil jälgida koversioone, mis toimuvad tema veebisaidil Facebooki ja Linkedini sotsiaalmeediasse postitatud reklaamide tulemusel.

 

Nimi

Domeen

Küpsiste liik

Kirjeldus

Silitusperiood

SESSd41c95c0ecb065

501fd512764e024c52

prysmiangroup.com

Seansipõhised küpsised

Seansi identifikaator.

-

__atuvc prysmiangroup.com Kolmanda poole küpsised See küpsis on seotud veebisaitidele manustatud suhtlusvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis, mis võimaldab külastajatel jagada sisu mitmesugustel võrgu- ja jagamisplatvormidel. See hoiab veebilehe jagamise kordade arvestuse ajakohase. 2 aastat

__atuvs

prysmiangroup.com

Seansipõhised küpsised

See küpsis on seotud veebisaitidele manustatud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis, mis võimaldab külastajatel jagada sisu mitmesugustel võrgu- ja jagamisplatvormidel.

2 aastat

_ga

prysmiangroup.com

Kolmanda poole küpsised

Selle küpsise nimi on seotud teenusega Google Universal Analytics.

2 aastat

_gat

prysmiangroup.com

Kolmanda poole küpsised

Selle küpsise nimi on seotud teenusega Google Universal Analytics.

2 aastat

accept-cookies

prysmiangroup.com

Kohalikud küpsised

Saidil navigeerimiseks kasutatav küpsis, mis kontrollib, kas kasutaja on küpsiste kasutamisega nõustunud.

1 aasta

di2

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

has_js

prysmiangroup.com

Kolmanda poole küpsised

Küpsist kasutatakse saidil navigeerimiseks, et kontrollida, kas brauseril on JS-i tugi.

Seanss

loc

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

uid

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

um

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

uvc

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

vc

.addthis.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga AddThis.

2 aastat

fbq

facebook.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga Facebook.

6 kuud

licdn

linkedin.com

Kolmanda poole küpsised

See küpsis on seotud sotsiaalvõrgustikes jagamise vidinaga LinkedIn.

6 kuud

Mõningad kasutatavad küpsised on kolmanda poole küpsised. Nende küpsiste kasutamiseks nõusoleku saamise protsess on keerukam, kuid töötleja püüab kasutajatele pakkuda õiget teavet, et nad saaksid teha teadlikke valikuid selle kohta, mis nende seadmesse salvestatakse.

Kui kasutaja ei soovi kolmanda poole küpsiseid oma seadmesse salvestada, saab ta igal ajal sellelt lingilt link (vt vastavat isikuandmete kaitse eeskirja) vaadata seotud kolmandate poolte üksikasjalikku teavet ja nõusolekuvorme ning kasutada oma õigust küpsiste kasutamisest loobuda.

 

4. Küpsiste keelamine ja kustutamine

Enamik veebibrausereid ja seadmeid on seadistatud nõustuma küpsiste kasutamisega vaikimisi. Kasutaja saab tavaliselt soovi korral küpsised keelata, muutes brauseri või seadme sätteid, et küpsised eemaldataks vi lükataks tagasi (näiteks saab küpsised keelata, järgides brauseri juhiseid menüüs „Abi“, „Spikker“, "Eelistused“ või „Sätted“). Kui kasutaja soovib kustutada juba seadmes asuvad küpsised, leiab selleks juhised brauseri abi- või tugiteabest, ajaloo või tööriistade jaotisest. Arvestage sellega, et kui otsustate küpsised eemaldada või blokeerida või piirata muude sarnaste tehnoloogiate kasutamist, võib see mõjutada juurdepääsu veebisaidile või selle funktsioonidele. Lisateavet küpsiste kohta leiate aadressilt http://www.youronlinechoices.eu või www.allaboutcookies.org, mis sisaldavad täpsemat teavet küpsiste, nende toimimise ja kasutajale pakutavate valikute kohta.

 

5. Andmete säilitamine

Küpsistega kogutud isikuandmeid säilitatakse kasutajat tuvastada võimaldavas vormingus mitte kauem kui 7 (seitse) päeva ja igal juhul mitte kauem kui on ette nähtud kohaldatavate seaduste ja eeskirjadega, seda eriti seoses vajadusega uurida veebisaiti kahjustavaid arvutikuritegusid ja/või jõustada või kaitsta ettevõtte õigusi (kooskõlas seadusega ettenähtud säilitusperioodide ja piirangutega), kui see osutub vajalikuks. Kui neid pole enam eelkirjeldatud tingimustel vaja, siis andmed eemaldatakse või muudetakse anonüümseks.

 

6. Andmete ringlus

Veebisaidil küpsistega kogutud andmeid ei edastata ega levitata kunagi määramata saajatele.

 

7. Andmesubjekti õigused

Kasutaja võib igal ajal kasutada oma õigusi, sh:

  1. juurdepääs oma isikuandmetele;
  2. endaga seotud valede isikuandmete viivitamatu korrigeerimine;
  3. oma andmete kustutada laskmine seadusega ettenähtud juhtudel;
  4. tötlemise piiramine, kui see on võimalik;
  5. kõigil juhtudel, kus kehtiv seadus seda nõuab, töötlejale edastatud andmete ülekandmine, s.t andmete saamine struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus; ja selliste andmete edastamine teisele töötlejale, ilma et ettevõte seaks sellele mingeid takistusi;
  6. kaebuse esitamine pädevale järelevalveasutusele (Itaalias Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Nende õiguste kasutamiseks, lisateabe saamiseks ja/või selgituste küsimiseks sellele veebisaidile installitud küpsiste kohta kirjutage aadressil [email protected].

 

8. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on Prysmian S.p.A., Itaalia seaduste järgi asutatud ettevõte, mille peakorter asub aadressil Via Chiese 6 - 20126 Milan (Itaalia). Ettevõte vastutab ainult enda (s.t esimese poole) küpsiste eest. Kolmanda poole küpsiste eest vastutavad ülalpool toodud tabelis (uuendatakse aeg-ajalt) näidatud ettevõtted.

 

9. Eeskirjade muutmine

Seda küpsiste eeskirja võidakse perioodiliselt muuta. Seega soovitame kasutajal eeskirjaga tutvuda iga kord, kui ta veebisaiti kasutab, et olla kursis sellega, kuidas ja miks ettevõte küpsiseid kasutab.

Allpool on näidatud eeskirja viimase versiooni üleslaadimise kuupäev.

 

Viimane uuendus: 03.03.2022