Jätkusuutlikkus

Ülemaailmne strateegia

Oleme seadnud eesmärgiks tagada oma protsesside jätkusuutlikkus ja kaitsta keskkonda. Teeme koostööd kohalike kogukondadega, et aidata kaitsta neid piirkondi, kus me töötame, ja tagada ohutus töökohas.

2015. aastal võeti ÜROs vastu säästva arengu eesmärgid, mis koondati 17 omavahel seotud ülemaailmse eesmärgi kogumikku. Need eesmärgid on mõeldud „plaaniks, et saavutada 2030. aastaks parem ja jätkusuutlikum tulevik kõigi jaoks“.  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevuskavas on määratletud käegakatsutavad lahendused kõigile kestliku arengu eesmärkidega seotud väljakutsetele. Esimene ja kõige olulisem eesmärk on muuta elektrienergia tootmine puhtaks. Praeguselt mudelilt, mis põhineb fossiilkütuste kasutamisel, tuleb üle minna taastuvatest energiaallikatest saadavale energiale. Prysmian Group on pühendunud energia edastamise ja jaotamise ning telekommunikatsiooni infrastruktuuride ajakohastamisele.

Prysmian Group järgib ÜRO ülemaailmset kokkulepet, mille põhimõtted ja vaim kajastuvad grupi kultuuris, väärtustes ja tavades. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite väärtused on grupi olemusse sügavalt juurdunud, inspireerides selle strateegilisi prioriteete ja mõjutades igapäevast käitumist. Meie tööriistade hulka kuulub jätkusuutlikkuse poliitika, mis annab suunised kõigile grupi ettevõtetele ja tegevustele. Grupp rakendab neid suuniseid iga-aastaste eesmärkide kaudu, mis on kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega. Need eesmärgid on sätestatud Prysmian Groupi jätkusuutlikkuse tulemuskaardil. See koosneb 16 olulisest ja keerukast tulemusnäitajast, mis on selged ja mõõdetavad ning millega võrreldakse igal aastal ettevõtte edusamme, et tagada pidev paranemine. Need tulemusnäitajad sisalduvad üks kord aastas avaldatavas jätkusuutlikkuse aruandes, mis on konsolideeritud mittefinantsteabe avalikustamine, milles käsitletakse grupi jätkusuutlikkusega seotud tegevusi. Dokument on koostatud kooskõlas GRI säästva arengu aruandlusstandarditega.

Kolm mõõdet

Majanduslik jätkusuutlikkus - me pakume soodsaid energia- ja sideuuendusi ning taristut.

Keskkonnaalane jätkusuutlikkus - me otsime vastutustundlikku ja kestlikku tarneahelat.

Sotsiaalne jätkusuutlikkus - me anname oma panuse nii inimeste kui ka kogukonna arengule.

Baltikumis

Prysmian Group Baltics jälgib kontserni jätkusuutlikkuse tulemuskaardil põhinevat piirkondlikku jätkusuutlikkust. Baltimaade tulemuskaardilt nähtub, et piirkonnal on mitmes valdkonnas head tulemused. 2022. ja 2023. aastaks valisime 16 näitaja hulgast sihtvaldkonnad, kus võimalusi otsida ja parandusi ellu viia. Parandused nendes sihtvaldkondades mõjutaksid kohalikke turgu kõige rohkem. Tulemusnäitajad ja nendega seotud selgitused on koondatud Baltikumi jätkusuutlikkuse aruandesse – leitav allolevast loendist. Viimases aruandes tutvustatakse ka täiendavaid CO2-heidet vähendavaid ja jätkusuutlikkust suurendavaid tavasid. 

Jätkusuutlikkuse eesmärkide ja tegevuste kaudu pühendume sellele, et luua parem tulevik nii meile endile kui ma meie partneritele, klientidele ja kogukonnale. 

2023. aastal sai Prysmian Group Baltics Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) indeksi KULDTASE kvaliteedimärgise. Indeksi hindamisel arvestatakse ÜRO Global Compacti põhimõtteid, ESG hindamisraamistikke ning ÜRO kestliku arengu eesmärke. 

Täpsema teabe saamiseks kasuta allolevaid linke või materjale või võta meiega ühendust.

Seotud lingid ja failid

The Group's Report 2022 (English)

Baltikumi aruanne 2022

Baltikumi aruanne 2021

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (English)

Renewable energy (English)

Trumlite käsitsemine, tagastamine, hindamine

Võta meiega ühendust

Kadri Armas