Tvarumas

Globali strategija

Esame įsipareigoję užtikrinti savo procesų tvarumą ir saugoti aplinką. Dirbame kartu su vietos bendruomenėmis, kad užtikrintume vietovių, kuriose vykdome veiklą, apsaugą ir garantuotume saugą darbo vietoje.

2015 m. Jungtins Tautos nustatė darnaus vystymosi tikslus (DVT) – tai 17 tarpusavyje susijusių pasaulinių tikslų, kuriais siekiama iki 2030 m. sukurti geresnę ir tvaresnę ateitį visiems. JT nustatė įgyvendinamus visų su DVT susijusių iššūkių sprendimus. Pirmasis ir svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad elektros energijos gamyba būtų ekologiška, tai reiškia pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. „Prysmian Group“ prisideda prie energijos tiekimo ir paskirstymo atnaujinimų bei telekomunikacijų infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo.

„Prysmian Group“ taip pat laikosi JT pasaulinio susitarimo, kurio principai atsispindi „Group“ kultūroje, vertybėse ir praktikoje. Aplinkosaugos, socialinės ir valdymo (ASV) vertybės yra giliai įsišaknijusios „Group“ bendrovėje, skatina strateginių prioritetų įgyvendinimą ir daro įtaką kasdieniam elgesiui. Viena iš mūsų taikomų priemonių yra tvarumo politika, kurioje pateikiamos gairės visoms „Group“ monėms ir operacijoms, o „Group“ šias gaires įgyvendina nustatydama su DVT suderintus metinius tikslus. Šie tikslai pateikti „Group“ tvarumo rodiklių lentelėje. Joje vaizduojama 16 aiškių ir matuojamų rodiklių, pagal kuriuos kasmet stebima bendrovės pažanga, siekiant užtikrinti nuolatinį tobulėjimą. Šie tikslai įtraukti į metinę tvarumo ataskaitą, kurioje konsoliduotai atskleidžiama nefinansinė informacija, apimanti su tvarumu susijusias „Group“ pastangas. Dokumentas parengtas pagal GRI tvarumo ataskaitų standartus.

Trys dimensijos

Ekonominis tvarumas – sudarome sąlygas įperkamai energijai, telekomunikacijų inovacijoms ir infrastruktūrai.

Aplinkos tvarumas – siekiame atsakingos ir tvarios tiekimo grandinės.

Socialinis tvarumas – prisidedame prie žmonių ir bendruomenės vystymosi.

Baltijos šalyse

„Prysmian Group Baltics“ stebi regioninį tvarumą vadovaudamasi grupės Tvarumo balų lentele. Baltijos šalių balų lentelė rodo, kad regionui gerai sekasi keliose srityse. 2022 ir 2023 metais iš 16 rodiklių atrinkome pagrindines sritis, kuriose norėtume ieškoti galimybių ir siekti tobulėti. Tobulėjimas šiose pagrindinėse srityse turėtų didžiausią poveikį vietinėms rinkoms. Veiklos rodikliai ir susiję paaiškinimai apibendrinti Baltijos šalių tvarumo ataskaitoje. Naujausioje ataskaitoje taip pat pristatomos papildomos CO2 mažinimo ir tvarumo didinimo praktikos.

Savo tikslais ir veiksmais, susijusiais su tvarumu, esame įsipareigoję kurti geresnę ateitį sau, savo partneriams, klientams ir bendruomenei.

2023 m. „Prysmian Group Baltics“ buvo suteiktas „Atsakingo verslo forumo“ indekso AUKSO kokybės ženklas. Indekso vertinime atsižvelgiama į JT Pasaulinio susitarimo principus, ASV (aplinkosaugos, socialinių klausimų ir valdymo) vertinimo sistemą ir JT darnaus vystymosi tikslus.

Daugiau informacijos rasite toliau pateiktose nuorodose ir dokumentuose arba susisiekite su mumis.

VEF index logo

Susijusios nuorodos ir failai

The Group's Report 2022 (English)

2022 m. Baltijos šalių tvarumo ataskaita

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (English)

Renewable energy (English)

Būgnų priežiuros instrukcija, grąžinimas, įvertinimas

Susisiekite su mumis