Perdavimo tinklai

Sujungiame pasaulį, kad galėtume vadovauti energetikos pertvarkai

Dabartines inovacijas sujungiame su ateities energijos galimybėmis.

Tikimasi, kad iki 2030 m. atsinaujinančiosios energijos pajėgumai padidės keturis kartus. Tai akivaizdžiai rodo, kad pasaulis eina vienpusiška trajektorija dekarbonizacijos ir energetikos pertvarkos link.

Šiame besikeičiančiame scenarijuje „Prysmian“ tenka lemiamas vaidmuo: bendrovė užima pirmaujančią padėtį inovacijų diegimo ir prisitaikymo prie naujų rinkos tendencijų, formuojančių kabelių pramonę, srityje, skirdama didesnį dėmesį atsinaujinančios energijos gamybai. Grupė ne tik sudaro sąlygas atsinaujinančios energijos perdavimui, bet ir didina ekonomiškumą bei tvarumą naudodama naujus kabelių sprendimus. Mūsų kabelių sprendimai iš tiesų yra naujos kartos elektros tinklų pagrindas, atveriantis kelią veiksmingesnei, tarpusavyje susijusiai ir ekologiškai sąmoningai energetikos ekosistemai.

Junkitės ir vadovaukite.