Taastuvenergia ülekandmine

Maailma ühendamine energiasüsteemi ümberkujundamiseks

Ühendame tänased uuendused homsete energiavõimalustega.

Eeldatakse, et 2030. aastaks kasvab taastuvenergia loomise võimsus neli korda, mis näitab selgelt, kuidas maailm liigub ühesuunalisel teel CO2 heite vähendamise ja energiasüsteemi ümberkujundamise suunas.

Selles muutuvas stsenaariumis on Prysmianil täita ülioluline roll: ettevõte on seadnud end uuenduslikkuse ja kaablitööstust kujundavate uute turutrendidega kohanemise eesliinile, võttes omaks uue rõhuasetuse taastuvenergia tootmisele. Kontsern mitte ainult ei võimalda taastuvenergia ümberkujundamist, vaid suurendab uute kaablilahendustega kulutõhusust ja kestlikkust. Tegelikult on meie kaablilahendused uue põlvkonna elektrivõrkude selgroog, sillutades teed tõhusamale, omavahel ühendatud ja keskkonnateadlikumale energiaökosüsteemile.

Ühenduge, et olla esirinnas