Trumlid

Trumlite käsitsemine, tagastamine, hindamine

Kaabel on hinnaline toode, mida transporditakse tavaliselt trumlitel. Trumli põsed paistavad küll piisavalt paksudena, et mitte puruneda, aga kuna kaabel võib kaaluda üle nelja tonni, siis võib trummel ettevaatamatul ümberkäimisel kergesti viga saada. Trummel peab kaablit transpordi käigus tekkida võivate kahjustuste eest kaitsma. Kui trummel saab viga, võib ka kaabel kahjustada saada. Kahjustused võivad ilmneda alles peale kaabli paigaldamist ja siis on vigastuste likvideerimine üldjuhul väga kallis. Trumli juhendi eesmärgiks on selgitada trumlite sellist kasutamist, mis aitab nii trumli kui kaabli vigastusi vältida; juhend sisaldab ka tähiseid, mõõte, kaale, infot tagastamise ja hindamise kohta. 

Trumlite taaskasutamise olulisus

Prysmian Group on pühendudnud trumlite taaskasutuse maksimeerimisele ning nende keskkonnamõju vähendamisele. Meie jätkusuutlikkuse tulemuskaart sisaldab indikaatorit „Aasta jooksul taaskasutatud trumlite protsent (tonnid)“, seega vaatame me seda olulist eesmärki pidevalt läbi, et suurendada taaskasutatud puittrumlite kogust transporditegevuse süsinikujalajälje vähendamiseks.