Saivu

Saivu lietošanas instrukcija, atgriešana, novērtēšana

Kabelis ir salīdzinošie dārgs produkts, kura transportēšanai parasti tiek izmantotas saivas. Lai gan saivas vaigi sākotnēji šķiet pietiekami biezi, lai izturētu lielu slodzi, tomēr, ņemot vērā apstākli, ka kabeļa svars var pārsniegt četras tonnas, ne-uzmanīga apiešanās var saivu var radīt tās bojājumus. Saivas uzdevums ir pasargāt kabeli no iespējamiem bojājumiem tā transportēšanas laikā. Ja tiek bojāta saiva, var tikt bojāts arī uz tās esošais kabelis. Bieži vien šādi bojājumi tiek atklāti tikai pēc kabeļa ieklāšanas, un to novēršana parasti ir saistīta ar būtiskām izmaksām. Šajās lietošanas instrukcijās mērķis ir pastāstīt, kā, pareizi rīkojoties ar saivām, līdz minimumam samazināt to bojājumus; ceļvedī ir iekļauta arī informācija par marķējumu, izmēriem, svaru, atpakaļatdošanu un novērtējumu.

Kabeļu saivu atkārtotas izmantošanas nozīme

Turklāt Prysmian Grupas mērķis maksimāli atkārtoti izmantot kabeļspoles un samazināt to ietekmi uz vidi. Mūsu Ilgtspējības kodekss iekļauj rādītāju „Kabeļspoļu daļa (tonnās), kas atkārtoti izmantotas gada laikā”, un mēs pastāvīgi pārskatām šo svarīgo mērķi, lai palielinātu mūsu atkārtoti izmantojamo koka kabeļspoļu apjomu, lai samazinātu transportēšanas radīto oglekļa pēdu.