Būvizstrādājumu regula

Būvizstrādājumu regula (BIR) kā pamats kabeļu izvēlei

Būvizstrādājumu regula (Construction Products Regulation - CPR) ir noteikumu kopums, kas izdots Eiropas Savienībā, kas nosaka harmonizētus būvizstrādājumu produktu mārketinga noteikumus Eiropas Savienībā. Tas nodrošina dalībvalstīs izmantoto būvizstrādājumu novērtējumu, klasifikāciju un nodošanu ekspluatācijā (t.i. apstiprināšanu) atbilstoši vienotiem kritērijiem. Regulas mērķis ir noteikt izmantoto būvizstrādājumu un bīstamo vielu ugunsdrošības prasības. Regula attiecas uz visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai ēkās, un kas tiek izmantoti vispārīgos būvdarbos. Attiecībā uz kabeļiem likumi attiecas uz visiem elektrības un instalāciju kabeļiem, vadības kabeļiem, telekomunikāciju un datu pārraides kabeļiem.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka balstoties uz prasībām, kas izvirzītas galvenajiem izstrādājumu raksturlielumiem un piemērojamiem standartiem, katra ES dalībvalsts var noteikt atšķirīgu sistēmu un prasību līmeni - materiāli, ko ražo Prysmian Group Baltics ir izgatavoti atbilstoši Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas prasībām.

BIR kabeļu marķējums

Būvizstrādājumu regula aptver septiņas drošības klases no A līdz F, kur A ir nedegoši izstrādājumi, bet F - izstrādājumi, kuru reakcija uz uguns īpašībām nav norādīta. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ir iedalīti klasēs B, C, D un E. Prasībās noteiktais papildu kritērijs norāda uz dūmu emisijas daudzumu (vērtības s1, s2, s3), degšanas laikā radīto liesmojošu pilienu daudzumu (vērtības d1, d2, d3) un skābuma pakāpi, kā arī degšanas laikā radīto dūmu elektrolītisko vadītspēju (vērtības a1, a2, a3), kur augstāka vērtība norāda uz sliktāku rezultātu. BIR kabeļu marķējums:

D = klase │ ca = kabeļi/vadi │ s = dūmi │ d = pilieni │ a = skābuma pakāpe un elektrolītiskā vadītspēja

Izstrādājumam piešķirtais CE marķējums norāda, ka izstrādājums atbilst visām attiecināmo direktīvu prasībām.

Sekojoši informatīvie materiāli (BIR kabeļu vadlīnijas, kabeļu izvēles shēma) un CableApp lietotne palīdzēs jums izvēlēties pareizo kabeli. Prysmian Group ražotie kabeļi atbilst regulas prasībām, produktu lapas tiek vienmēr nodrošinātas kopā ar BIR marķējumu, un BIR izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas vienmēr ir atrodamas, izmantojot ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP) meklētāju.

Scheme about CPR

Noderīgi rīki


Phone with CableApp

CableApp palīdzēs izvēlēties pareizo risinājumu kabeļu sistēmām!

CableApp
Buildings with green lines

ECO CABLE - esiet videi draudzīgs un izvēlieties ECO CABLE!

ECO CABLE
Computer with an open website

Web Catalogue - mūsu produkti ir sasniedzami ar vienu klikšķi, kur un kad vien tie jums ir nepieciešami!

Web Catalogue
Document

DoP meklētājs - atrodiet ekspluatācijas īpašību deklarāciju visiem mūsu BIR produktiem.

DoP