Juridiskās piezīmes

Juridiskās piezīmes

Lietošanas noteikumi un nosacjumi

prysmiangroup.com tīmekļa vietne ir tiešsaistes informācijas un saziņas pakalpojums, ko nodrošina Prysmian S.p.A. ("Prysmian Group", "Prysmian").

Informācija var tikt mainīta vai atjaunināta bez iepriekšēja paziņojuma.

 

Intelektuālais īpašums

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat šajā paziojumā izklāstītajiem noteikumiem. Ja vien nav norādīts citādi, tekstu, attēlu, fotogrāfiju, grafiku vai audiovizuālo materiālu, kas redzami šajā tīmekļa vietnē, autortiesības pieder Prysmian Group (Autortiesības © 2014 Prysmian Group) vai Prysmian Grupas sabiedrībām, vai to licences devējiem. Visas tiesības rezervētas. Tos aizliegts kopēt, mainīt, lietot, pavairot, nosūtīt, augšupielādēt, publicēt vai izplatīt kopumā vai daļēji bez iepriekšējas rakstiskas īpašnieka piekrišanas.

Ja vien nav norādīts citādi, Prysmian nosaukums, PRYSMIAN preču zīme vai preču zīmes, kas attēlotas šajā tīmekļa vietnē, pieder Prysmian vai Prysmian Grupas sabiedrībām, vai to licences devējiem.

Tos aizliegts kopēt, mainīt, lietot, pavairot, nosūtīt, augšupielādēt, publicēt vai izplatīt bez iepriekšējas rakstiskas īpašnieka piekrišanas. Prysmian Group sniedz atļauju elektroniski kopēt un drukāt šīs tīmekļa vietnes daļas tikai un vienīgi personīgām vajadzībām ar brīdinājumu "Autortiesības © 2014 Prysmian Group". Neatļauta Prysmian satura vai preču zīmju izmantošana tiks uzskatīta par Prysmian Intelektuālā īpašuma un autortiesību pārkāpumu un tiks sodīta atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

 

Atruna

Lai arī ir pieliktas saprātīgas pūles, lai vāktu un attēlotu informāciju šajā tīmekļa vietnē, Prysmian nesniedz nekādu tiešu vai netiešu apliecinājumu par informācijas precizitāti, pilnīgumu, lietderību, izmantošanu, ko jebkādā veidā veic lietotāji, un atsakās no jebkādas atbildības par kļūdām vai trūkumiem. Prysmian neuzņemas nekādu tieši vai netiešu atbildību attiecībā uz lietotāju piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai lietotāju īstenoto šī satura izmantošanu.

Korporatīva un finanšu informācija — Prysmian uzskata, ka korporatīvā un finanšu informācija, kas publicēta šaj tīmekļa vietnē, bija precīza dienā, kad tā tika iesniegta attiecīgajai uzraudzības iestādei vai citādi publicēta. Šādas informācijas publicēšana tīmeklī nevar tikt uzskatīta par paziņojumu, ka informācija nav mainījusies kopš datuma, kad informācija tika iesniegta, vai ka informācija ir precīza jebkurā laikā pēc datuma, kad tā tika iesniegta vai citādi publicēta.

Produktu informācija — persona, kura vēlas iegādāties preces, nevar paļauties uz šo informāciju un tai jāuzdod jautājumi par preču īpašībām un piemērotību paredztajai izmantošanai. Prysmian var ieviest uzlabojumus un/vai izmaiņas produktos, kas aprakstti šajā tīmekļa vietnē, bez iepriekšēja paziņojuma.

Angļu valoda — lielākajai daļai šajā tīmekļa vietnē pieejamo dokumentu lietotāju ērtībai ir nodrošināts tulkojums angļu valodā no dokumentiem, kas oriģināli rakstīti itāliešu valodā. Sagatavojot tulkojumus, tie veidoti pēc iespējas precīzāki, cenšoties neizmainīt teksta vispārīgo nozīmi. Tomēr tulkojumā var tikt konstatētas atšķirības, un tādā gadījumā teksts itāliešu valodā uzskatāms par noteicošo.

Juridiskā terminoloģija — tulkojumos itāliešu juridiskās koncepcijas ir izteiktas ar terminiem angļu valodā, nevis izmantoti oriģinālie termini itāliešu valodā. Attiecīgās koncepcijas var nebūt identiskas koncepcijām, kas aprakstītas, izmantojot terminus angļu valodā, jo citos tiesību aktos vai jurisdikcijās šādi termini var tikt saprasti citādāk.

 

Saites

Saites uz citām vietnēm, kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē, sniegtas tikai un vienīgi lietotāju ērtībām. Prysmian nav atbildīgs par citu vietņu saturu, kurām iespējams piekļūt no šīs tīmekļa vietnes vai no kurām iespējams piekļūt šai tīmekļa vietnei. Risku, kas saistīts ar piekļūšanu citām vietnēm no šīs tīmekļa vietnes, uzņemas lietotāji, un lietotājiem jānodrošina, ka tie ir veikuši pietiekamus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu ierīces pret vīrusiem vai tamlīdzīgiem elementiem. Prysmian nekādā veidā nekontrolē šo vietņu saturu, un Prysmian kā trešā persona nav atbildīga par saturu, tostarp reklāmas materiāliem, kas pieejami šajās vietnēs, vai par to piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem. Prysmian nekādā veidā nesponsorē, nekopīgo vai neatbalsta šādus produktus vai pakalpojumus.

 

Lietotāju sniegtā informācija

Uzskatāms, ka jebkuri materiāli, kas tiek nosūtīti Prysmian, piemēram, pa e-pastu vai tīmekļa lapām, nav konfidenciāli. Prysmian patur tiesības un tam nav nekādu pienākumu attiecībā uz šādiem materiāliem. Tāpēc Prysmian ir tiesīgs brīvi pavairot, lietot, izpaust, attēlot, pārveidot, radīt atvasinātus darbus un izplatīt materiālus citām personām bez ierobežojumiem. Turklāt Prysmian ir tiesīgs bez ierobežojumiem lietot jebkuru informāciju, idejas, koncepcijas, zinātību vai metodes, kas iekļautas šādos materiālos jebkādiem nolūkiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar izstrādes, ražošanas un mārketinga produktiem, kas iekļauj šādus materiālus. Lietotājs, kurš nosūta jebkādus materiālus Prysmian, apliecina, ka šie materiāli atbilst publikāciju noteikumiem, un piekrīt atbrīvot Prysmian no jebkādām iespējamām trešo personu prasībām attiecībā uz šādiem materiāliem.

 

Attiecības ar investoriem

Lapu saturu sadaļā "Attiecības ar investoriem" Prysmian S.p.A. uzdevumā nodrošina Teleborsa S.r.l.