Ilgtspējība

Globālā stratēģija

Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu procesu ilgtspējību un vides aizsardzību. Mēs strādājam kopā ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu, ka jomas, kurās strādājam, ir aizsargātas, un lai garantētu drošību darba vietā.

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija izvirzīja Ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDG), kas ir 17 savstarpēji saistīti globāli mērķi labākai un ilgtspējīgākai nākotnei ikvienam līdz 2030. gadam. ANO ir definējusi praktiskus risinājumus visiem SDG izvirzītajiem izaicinājumiem. Pirmais un vissvarīgākais mērķis ir padarīt elektroenerģijas ražošanu tīru — nepieciešama pāreja no pašreizējā modeļa uz tādu, kas balstīts uz enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem avotiem. Prysmian Grupas mērķis ir izveidot un attīstīt infrastruktūras enerģijas nodošanai un izplatīšanai un telekomunikācijām.

Prysmian Grupa ievēro arī ANO Globālo līgumu (Global Compact), kura pamatprincipi un ideja atspoguļojas Grupas kultūrā, vērtībās un praksē. Vides, sociālā un pārvaldības (ESG) vērtības ir dziļi iesakņojušās Grupas DNA, kas iedvesmo Grupas stratēģiskās prioritātes un ietekmē ikdienas darbību. Mūsu rīki iekļauj Ilgtspējības politku, kas sniedz vadlīnijas visiem Grupas uzņēmumiem un darbībām, un Grupa īsteno šīs vadlīnijas, izvirzot gada mērķus, kas atbilst SDG. Šie mērķi ir izklāstīti Grupas Ilgtspējības kodeksā, kas iekļauj 16 skaidrus un izmērāmus rādītājus, balstoties uz kuriem katru gadu tiek uzraudzīts uzņēmuma progress, lai nodrošinātu pastāvīgu pilnveidi. Šie mērķi ir iekļauti ikgadējā Ilgtspējības ziņojumā, kas ir konsolidēts nefinanšu informācijas dokuments, kurā apkopota Grupas darbība ilgtspējības jomā. Dokuments tiek sagatavots saskaņā ar GRI Ilgtspējības ziņojumu sagatavošanas standartiem.

Trīs dimensijas

Ekonomiskā ilgtspēnība — mēs izmantojam pieejamu enerģiju un telekomunikāciju inovācijas un infrastruktūru.

Vides ilgtspējība — mēs meklējam atbildīgu un ilgtspējīgu piegādes ķēdi.

Sociālā ilgtspējība — mūsu mērķis ir cilvēku un kopienas attīstība.

Baltija

Prysmian Group Baltics uzrauga reģionālo ilgtspēju, pamatojoties uz grupas Ilgtspējas rādītāju sistēmu. Baltijas valstu rādītāji liecina, ka šajā reģionā vairākās jomās rezultāti ir labi. 2022. un 2023. gadā no 16 rādītājiem mēs izvēlējāmies jomas, kurās cenšamies rast iespējas īstenot uzlabojumus. Uzlabojumiem šajās jomās būtu vislielākā ietekme uz vietējiem tirgiem. Darbības rādītāji un ar tiem saistītie paskaidrojumi ir apkopoti Baltijas ilgtspējības ziņojumā. Jaunākajā ziņojumā ir iekļautas arī papildu CO2 emisiju samazinošas un ilgtspējību veicinošas prakses.

Īstenojot savus ilgtspējības mērķus un pasākumus, mēs esam apņēmušies radīt labāku nākotni sev, saviem partneriem, klientiem un sabiedrībai.

2023. gadā Prysmian Group Baltics tika piešķirts Atbildīga biznesa foruma indeksa (Responsible Business Forum Index) ZELTA LĪMEŅA (GOLD LEVEL) kvalitātes marķējums. Indeksa novērtējumā tiek ņemti vērā ANO Globālā līguma principi, ESG novērtēšanas sistēma un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet saites un materiālus tālāk vai sazinieties ar mums.

VEF index logo

Saistītās saites un faili

The Group's Report 2022 (English)

Baltijas ilgtspējības kodekss 2022

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (English)

Renewable energy (English)

Saivu lietošanas instrukcija, atgriešana, novērtēšana

Sazinieties ar mums

Kadri Armas