Atbalsta sniegšanas principipus

Kā uzņēmums, kas augstu vērtē ilgtspējīgu attīstību, mēs atbalstām izglītību elektroenerģētikas jomā, vietējo kopienu un savu darbinieku brīvprātīgu darbu.

Pievēršam lielu uzmanību elektrotehniskās izglītības atbalstam. Uzskatām, ka ir svarīgi veicināt profesionālo un augstāko elektrotehnisko izglītību un atbalstīt jauniešu pilnveidošanos. Kopš 2023. gada atbalstām enerģijas nometni enerhack un profesionālās elektrotehniskās izglītības skolas.

Vietējās dzīves veicināšanai atbalstām ilglaicīgus, plaša mēroga sporta, kultūras un vides pasākumus. Palīdzam un atbalstām Lēnes un Harju pašvaldības un Keilas bezpeļņas organizācijas. Kopš 2022. gada sponsorējam Keila Coolbet.

Lai paplašinātu savu ietekmi, atbalstām darbinieku piedalīšanos labdarības projektos un iesaistām viņus dažādās iniciatīvās. Esam sadarbojušies ar vietējo asins banku un piedalījušies dažādās labdarības iniciatīvās.

Mūsu atbalsta sniegšanas principi ir balstīti uz Prysmian vērtībām, kā arī uz sponsorēšanas un atbalsta politikas pamatnostādnēm.

2023


Basketball game

Sniedzām atbalstu izglītībai, sportam un brīvprātīgo darbam

2023