Toetuspõhimõtted

Jätkusuutlikku arengut väärtustava ettevõttena toetame elektrialast haridust, kohalikku kogukonda ja oma töötajate vabatahtlikku tööd.

Elektrierialase hariduse toetamine on meie oluliseks fookuseks. Peame oluliseks elektrierialase kutse- ja kõrghariduse populariseerimist ning noorte arengu toetamist. 2023. aastast toetame enerhack energeetika laagreid ja elektriõppe kutsekoole.  

Kohaliku elu edendamiseks toetame pikajalisi ja laia mõjuga sportlikke, kultuurseid ja keskkonnaalaseid ettevõtmisi. Meie abi ja toetust saavad Lääne-Harju valla ja Keila linna mittetulunduslikud organisatsioonid. 2022. aastast oleme Keila Coolbeti sponsor. 

Mõju laiendamiseks toetame töötajate osalemist heategevuslikes projektides ja kaasame neid erinevatesse algatustesse. Oleme partneriks kohalikule verekeskusele ning osalenud heategevuslikes algatustes. 

Meie toetuste põhimõtted lähtuvad Prysmiani väärtustest ning sponsorlus- ja toetuspoliitikast. 

2023


Basketball game

Toetasime haridust, sporti ja vabatahtlikku tööd

2023