Ehitustoodete määrus (CPR)

Ehitustoodete määrus (CPR) - alus kaabli valimisel

Ehitustoodete määrus (Construction Products Regulation - CPR) on Euroopa Liidus välja antud reeglistik, mis sätestab ühtlustatud reeglid ehitustoodete turustamiseks Euroopa Liidus – et liikmesriikides kasutatavaid ehitustooteid hinnataks, klassifitseeritaks ja võetaks kasutusele (st saavad heakskiidu) ühesuguste kriteeriumide alusel. Määruse eesmärk on muu hulgas ehitustoodete tulepüsivuse ja kasutatavate ohtlikke ainete reguleerimine. Määrus kohaldub kõikidele ehitustoodetele, mis on ettenähtud püsivaks paigalduseks hoonetes ja üldehitustöödel. Kaablite osas puudutab õigusakt kõiki jõu- ja paigalduskaableid, kontrollkaableid, telekommunikatsiooni- ja andmesidekaableid. 

Oluline on arvestada, et põhilistele tooteomadustele kehtestatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Euroopa Liidu liikmesriik määrata nõuetele erineva viisi ja taseme – ettevõtte Prysmian Group Baltics materjalid on koostatud Eesti, Läti või Leedu nõuete kohaselt.

Kaablite CPR-märgistus

Ehitustoodete määrus hõlmab seitset ohutusklassi A-st F-ni, kus A tähistab mittesüttivat toodet ning F toodet, mille tulele reageerimise omadusi ei määrata. Klassifikatsiooni alusel liigituvad kaablid peamiselt B-, C-, D- ja E-klassi. Lisakriteeriumid sätestavad nõuded eralduva suitsu kogusele (inglise keeles „smoke“, väärtused s1, s2, s3), põlemise käigus tekkivatele leegitsevatele tilkadele (inglise keeles „droplets“, väärtused d1, d2, d3) ning põlemisel eralduva suitsu happesusele ja elektrolüütilisele juhtivusele (inglise keeles „acidity“, värtused a1, a2, a3), seejuures tähendab suurem väärtus halvemat tulemust. Kaablite CPR-märgistus:

D = klass │ ca = kaablid/juhtmed │ s = suits │ d = tilgad │ a = happesus ja elektrolüütiline juhtivus

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele.

Hoonete tüübid ja riski tasemed


Riski tase Hoone tüüp Euroklass CPR kaablite tüübid
KÕRGE Hoone kõrgusega üle 28 meetri; hoone üksikud ruumid üle 100 kasutajale; kogunemishoone üle 200 kasutajale; õppeasutuse hooned üle 10 kasutaja; haiglad, hoolekande hooned üle 10 voodikoha; hotellid üle 10 voodikoha; üle 100 m pikad tunnelid ja galeriid inimestele; evakuatsiooniteed. Cca-s1,d1,a2 XPJ-HF C-PRo; AFUX C-PRo 1kV; AXMK-HF C-PRo; AXCMK-HF C-PRo; MCMK-HF C-PRo; MK-HF C-PRo; MKEM-HF C-PRo
KESKMINE Hooned ehitusalase pinnaga üle 60 m² ja kõrgusega kuni 28 m; tööstushooned; parkimismajad, parklad, garaažid; tunnelid autodele. Dca-s2,d2,a2 XPJ-HF D; XPUJ-HF D; XPK-HF D; AXQJ PURE; FXQJ PURE; FQ PURE.
MADAL Hooned ehitusaluse pinnaga kuni 60 m² ja kõrgusega kuni 5 m. Eca XPJ XPUJ; XPK; AXPK-PLUS; AMCMK; MCMK; ML; MK; MKEM
PUUDUB Kaabeldus, mis ei ole hoone osa; hoone peakilpi sisenev kaabel, mis ei läbi hoone teisi osasid; võrguteenust osutava võrguettevõtja elektripaigaldise ehitisele, kus ei viibi alalist personali ja kuhu ei pääse kõrvalised isikud.

Kasulikud töövahendid


Phone with CableApp

CableApp aitab valida õige kaablilahenduse!

CableApp
Computer with an open website

Web Catalogue – meie tooted on ühe kliki kaugusel, kus ja millal te neid iganes vajate!

Web Catalogue
Catalogues

Infomaterjalid - vaata, lae alla või telli paberversioon!

Infomaterjalid
Buildings with green lines

ECO CABLE - ole keskkonnateadlik ja vali ECO CABLE!

ECO CABLE
Document

DoP leidja - leia kõigi meie CPR-toodete toimivusdeklaratsioonid!

DoP