ECO CABLE

Ole keskkonnateadlik ja vali ECO CABLE!

Kaablid paigaldatakse aastakümneteks ja sellepärast on need loodud kestma. Prysmiani uusim algatus ECO CABLE aitab teha keskkonnateadliku valiku – valida vastupidavad, aga ka väiksema keskkonnamõjuga kaablid.

 

ECO CABLE on uus ja läbipaistev keskkonnamõju hindamise kontseptsioon. Kuna jätkusuutlikkus on ülioluline, võtame kasutusele kontseptsiooni ECO CABLE, mis toetab meie klientide keskkonnaalaseid püüdluseid. ECO CABLE kui kontseptsioon on meie lubadus pakkuda kaableid, millel on väiksem keskkonnamõju.

Kaablid märgisega ECO CABLE

Märgis ECO CABLE antakse valitud kaablitele, mis on saanud hindamisel piisavalt punkte oma keskkonnatoime eest:

Kaablid märgisega ECO CABLE on varustatud läbipaistva ECO CABLE’i dokumentatsiooniga.

Keskkonnamärgistused

Keskkonnamärgised annavad teavet toote või teenuse üldiste keskkonnaomaduste, konkreetse keskkonnaaspekti või muude eri aspektide kohta. Keskkonnamärgiseid on kolme tüüpi: 1. märgistamisskeemid, 2. keskkonnaaspektidele viitavad keskkonnamärgised ning 3. sõltumatult kontrollitud ja registreeritud keskkonnaaspekte käsitlevad dokumendid.

1. tüüp on vabatahtlik mitme kriteeriumiga ökomärgise programm, mida hindab sõltumatu kolmas osapool, kes võtab arvesse toote olelusringi mõjusid. Väljastatud sertifikaat lubab toodetel kasutada keskkonnamärgiseid ja näitab toote üldist keskkonnaalast eelistust tootekategoorias. Väljaandev asutus võib olla kas riiklik organisatsioon või eraõiguslik mitteäriüksus. Näited: EU Ecolabel, Nordic swan ja German Blue Angel.

2. tüüp on tootjate või jaemüüjate enda deklareeritud väide ilma kolmanda poole auditita. Ettevõttesiseselt välja töötatud väited võivad olla esitatud deklaratsiooni, logo või reklaami kujul. Prysmiani ECO CABLE on praegu 2. tüüpi märgis.

3. tüüp on toote keskkonnadeklaratsioon, mis koosneb toote olelusringi mõjude kvantitatiivsest teabest. Toote keskkonnamõju hindamise või kaalumise asemel näitab seda tüüpi märgis ainult objektiivseid andmeid. Näiteks toote keskkonnadeklaratsiooniga edastatakse läbipaistvat teavet toodete olelusringi keskkonnamõju kohta, kuid see ei tähenda, et deklareeritud toode on keskkonna seisukohast parem kui alternatiivid – see on lihtsalt olelusringi keskkonnamõju läbipaistev deklaratsioon.