City

„Prysmian“ padeda statytojams tapti tvaresniais

15/05/2024 - 10:00 AM

Statybos sektoriuje, kaip ir kitose srityse, tvarumo klausimai vis dažniau įtraukiami į darbotvarkę, o statybinių medžiagų gamintojai kuria naujus gaminius, kurie yra palankesni aplinkai ir pasižymi ilgesniu gyvavimo ciklu. Kabelių gamintojo „Prysmian“ iniciatyva „ECO CABLE“ taip pat padės statytojams rinktis aplinkai palankesnius kabelius, kurie yra patvarūs ir daro mažesnį poveikį aplinkai.

„Kabeliai įrengiami ilgiems dešimtmečiams, todėl jie turi būti labai patvarūs. „ECO CABLE“ yra mūsų nauja skaidri koncepcija, skirta kabelių poveikiui aplinkai matuoti ir vertinti – tai mūsų įsipareigojimas tiekti kabelius, darančius mažesnį poveikį aplinkai“, – aiškina Kadri Armas, „Prysmian Baltics“ rinkodaros vadovė.

Ji priduria, kad įmonė yra išsikėlusi tikslą užtikrinti savo procesų tvarumą ir tausoti aplinką. Vienas iš rezultatų – „ECO CABLE“ programa, kurioje taikomi išmatuojami ir tarptautiniu mastu pripažinti kriterijai kabelių poveikiui aplinkai įvertinti. Ženklas suteikiamas kabeliams, surinkusiems pakankamai aukštą bendrą šešių vertinimo kriterijų balų sumą, pradedant anglies pėdsaku ir medžiagų palankumu aplinkai ir baigiant kabelio efektyvumu.

Pirmiausia apskaičiuojamas kabelio anglies pėdsakas taikant „nuo lopšio iki vartų“ metodą, o kartu su papildomais parametrais galima gauti visą „nuo lopšio iki kapo“ anglies pėdsaką. Antra, „ECO CABLE“ ženklą turinčiuose gaminiuose negali būti kancerogeninių, mutageninių, toksiškų reprodukcijai ar pavojingų aplinkai medžiagų. Kabelių gamyboje naudojamas medžiagas turi būti įmanoma perdirbti arba naudoti pakartotinai. Ketvirta, nustatomas kabelio perdirbtų medžiagų kiekis, kuris įrodo, kad kabelyje yra perdirbtų medžiagų, tiek įsigytų iš tiekėjų, tiek „Prysmian“ pakartotinai panaudotų. Taip pat svarbu, kad mažai CO2 išmetantys gaminiai, CPR reikalavimus atitinkantys kabeliai ir kabeliai, naudojami žaliesiems energijos šaltiniams, būtų palankūs aplinkai. Galiausiai, arba šešta, apskaičiuojamas kabelio perdavimo efektyvumas, nes kuo kabelis efektyvesnis, tuo jo veikimas tvaresnis.

Vienas iš įdomių iššūkių – plastikinių dangų, skirtų kabelių linijų mechaninei apsaugai, gamyba iš pakartotinai naudojamų medžiagų. „Nuo praėjusių metų vidurio savo gaminiuose naudojame perdirbtą plastiką ir jo dalis pamažu didėja. Medžiagas gauname iš įvairių gamintojų, tačiau jas patvirtinti yra gana sudėtinga ir užtrunka, nes labai kruopščiai tikriname kokybę ir stabilumą“, – aiškina „Prysmian“ vyriausiasis inžinierius Erkki Keering. Pasak jo, taip pat svarbu pakartotinai naudojamo plastiko šaltiniai ir tai, kur medžiaga buvo naudojama anksčiau.

„Prysmian“ perka pakartotinai naudojamą plastiką daugiausia iš Skandinavijos gamintojų, ir nuolat teikia jiems grįžtamąją informaciją, kad būtų pasiekta aukščiausia kokybė. Taip pat plėtojamas bendradarbiavimas su vietos pakartotinio naudojimo paslaugų teikėjais Estijoje. „Mūsų gaminiams keliami reikalavimai yra gerokai aukštesni nei nustatyti standartai, todėl kontrolė yra labai griežta. Galime tvirtinti, kad mūsų pasirinktų tiekėjų medžiagų bandymų rezultatai yra labai geri“, – sako Keering. Jis priduria, kad „Prysmian“ gaminiuose perdirbtas plastikas naudojamas ne 100 %, jo gaminiuose yra tik tam tikra dalis, kad būtų užtikrinta aukšta gaminio kokybė tiek gaminio savybių, tiek vizualiu aspektais.

Rengiama gaminių poveikio aplinkai deklaracija

Artimiausiu metu „Prysmian“, kaip ir kitos tvarios statybos bendrovės, pradės siūlyti savo klientams galimybę pateikti aplinkosaugos gaminio deklaraciją (EPD), t. y. be sertifikuotos aplinkosaugos vadybos sistemos, bendrovė taip pat apskaičiuos savo gaminių poveikį aplinkai. „Tikslas – pateikti skaidrią informaciją apie gaminio poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą. Ji rodo, kad gaminys išties atitinka visus reikiamus ISO standartus ir kitus aplinkosaugos reikalavimus“, – aiškina gaminių vadovas Raigo Viltrop.

Aplinkosaugos deklaracija rodo, kad tiek „Prysmian“, kaip gamintojas, tiek bendrovės klientai yra atsakingi ir įsipareigoję tausoti aplinką. Tai didina įmonių vertę vartotojams ir plačiajai visuomenei, nes didina jų patikimumą. Armas priduria, kad aplinkosaugos deklaracijos taip pat tampa vis svarbesnės konkursų dalyviams, o kai kuriuose projektuose net neįmanoma dalyvauti konkurse neturint EPD. Todėl norint išlikti konkurencingiems statybos sektoriuje, deklaracijos yra labai svarbios.

Gaminio aplinkosaugos deklaracija atitinka ISO 14025 standarto reikalavimus. EPD pateikiama išsami informacija apie gaminio poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą – nuo žaliavų gavybos iki gaminio šalinimo jo eksploatavimo pabaigoje. Deklaracijos rengimo eigoje galima nustatyti gaminio gyvavimo ciklo etapus, kuriuose gaminys daro didžiausią poveikį aplinkai, ir nustatyti būdus, kaip tą poveikį sumažinti ir patobulinti gaminį. Taip pat suteikiama galimybė palyginti rinkoje esančius gaminius pagal jų poveikį aplinkai.

EPD tapo būtina sąlyga patekti į daugelio šalių rinkas, o EPD turintys statybos gaminiai padeda pelnyti taškų, pavyzdžiui, siekiant BREEAM ir LEED sertifikatų. Estijoje statybos įmonės taip pat vis dažniau renkasi medžiagas, turinčias aplinkosaugos deklaraciją.

Svarbus vaidmuo užtikrinant švaresnę elektros energijos gamybą

2015 m. Jungtinės Tautos patvirtino darnaus vystymosi tikslus, kuriais siekiama iki 2030 m. visiems užtikrinti geresnę ir tvaresnę ateitį. Pirmasis ir svarbiausias tikslas – užtikrinti, kad elektros energijos gamyba būtų švari, t. y. pereiti prie energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių. „Prysmian“ įsipareigojo modernizuoti energijos perdavimo ir skirstymo bei telekomunikacijų infrastruktūrą.

„Mūsų tvarumo politikoje numatytos gairės visoms grupės įmonėms ir visai veiklai. Mūsų tvarumo lentelę sudaro 11 rodiklių, kurie yra aiškūs, išmatuojami ir pagal kuriuos kasmet vertiname savo pažangą, kad nuolat tobulėtume“, – sako Armas. „Grupės veikla apima tris pagrindinius veiksnius: siekdami užtikrinti ekonominį tvarumą, teikiame energiją už prieinamą kainą, atnaujiname komunikacijas ir infrastruktūrą. Siekdami aplinkosaugos tvarumo, turime ieškoti atsakingos ir tvarios tiekimo grandinės. Socialinio tvarumo požiūriu prisidedame prie žmonių ir bendruomenių vystymosi.“

2023 m. „Prysmian Group Baltics“ buvo suteiktas Atsakingo verslo forumo (VEF) indekso AUKSO LYGIO kokybės ženklas. Vertinant indeksą atsižvelgiama į JT Global Compact principus, ESG vertinimo sistemas ir JT darnaus vystymosi tikslus.

Skaitykite daugiau apie „Prysmian“ tvarius žingsnius.

 

Straipsnis publikuotas ehitusuudised.ee.