ECO CABLE

Esiet videi draudzīgs un izvēlieties ECO CABLE!

Kabeļi tiek uzstādīti uz daudziem gadiem, tāpēc tie ir paredzti ilgai kalpošanai. Prysmian jaunākā iniciatīva ECO CABLE ļauj izdarīt videi draudzīgu izvēli ‒ izvēlēties kabeļus, kas ir izturīgi, bet tajā pašā laikā mazāk ietekmē apkārtējo vidi.

 

ECO CABLE ir jauna un pārskatāma koncepcija, kā novērtēt ietekmi uz vidi. Ilgtspēja ir ļoti svarīga, tāpēc ieviešam ECO CABLE kā palīdzību klientu vides aizsardzības darbā. ECO CABLE koncepcija ir msu apņemšanās piedāvāt kabeļu klāstu ar mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. 

Kabeļi ar ECO CABLE marķējumu

ECO CABLE marķējums tiek piešķirts izvēlētajiem kabeļiem, kas ir novērtēti ar pietiekamu punktu skaitu augstāku ekoloisko raksturlielumu sasniegšanai:

Kabeļi ar ECO CABLE marķējumu ir papildināti ar pārskatāmu ECO CABLE dokumentāciju.

Vides marķējums

Vides marķējums sniedz informāciju par izstrādājumu vai pakalpojumu, ņemot vērā tā vispārējo ietekmi uz vidi, īpašu vides aspektu vai dažādus aspektus. Izšķir trīs veidus: I marķēšanas shēmas, II vides saistības, kas attiecas uz vides aspektiem, un III neatkarīgi pārbaudīti un reģistrēti dokumenti.

I veids ir brīvprātīga ekomarķējuma programma ar vairākiem kritērijiem, ko ir novērtējusi neatkarīga trešā persona, kas ņem vērā izstrādājuma dzīves cikla ietekmi. Piešķirtais sertifikāts atļauj izstrādājumiem lietot vides marķējumu un norāda izstrādājuma vispārējo izdevgumu saistībā ar vidi attiecīgajā izstrādājumu kategorijā. Piešķīrēja iestāde var būt gan valsts organizācija, gan privāta nekomerciāla struktūra. Piemēri: ES ekomarķējums, Nordic swan un Vācijas Blue Angel.

II veids ir pašu deklarētas saistības, ko nosaka ražotāji vai mazumtirgotāji bez trešās puses apstiprinājuma. Uzņēmumu iekšēji izstrādātās saistības var būt deklarācijas, logotipa vai reklāmas veidā. Prysmian ECO CABLE pašlaik ir II veida marķējums.

III veids ir izstrādājuma vides deklarācija, ko veido apkopota informācija par izstrādājuma dzīves cikla ietekmi. Tā vietā, lai novērtētu vai izsvērtu izstrādājuma ekoloģiskos raksturlielumus, šis marķējums parāda tikai objektīvus datus. Piemēram, izstrādājuma vides deklarācija (EPD) sniedz pārskatāmu informāciju par izstrādājumu dzīves cikla ietekmi uz vidi, bet nenozīmē, ka deklarētais izstrādājums ir videi draudzīgāks nekā alternatīvas, – tā vienkārši ir pārskatāma deklarācija par dzīves cikla ietekmi uz apkārtējo vidi.