Izvēloties kabeļus, jāņem vērā normatīvo aktu prasības, izmantošanas apstākļi un ražotāja norādes

19/09/2022 - 12:00 AM

Būvizstrādājumu regula (CPR - Construction Products Regulation) ir Eiropas Savienībā izstrādāts normatīvais akts, kas nosaka vienotus būvizstrādājumu tirdzniecības noteikumus Eiropas Savienībā, un tas ir viens no svarīgākajiem tiesību aktiem, no kura jāvadās, izvēloties būvizstrādājumus, t. sk. kabeļus. Šī regula tiek piemērota visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai ēkās un izmantošanai vispārīgos būvdarbos. Viens no tās mērķiem ir noteikt vienotas prasības izmantoto būvizstrādājumu ugunsdrošībai un izmantotajām bīstamajām vielām. Minētais tiesību akts ir piemērojams attiecībā uz visiem jaudas un montāžas kabeļiem, vadības kabeļiem, telekomunikāciju un datu pārraides kabeļiem. Ir svarīgi ņemt vērā, ka katra Eiropas Savienības valsts var noteikt savas izstrādājumu raksturlielumiem piemērojamās prasības un CPR klases. 

Izvēloties kabeli, vispirms ir jāsaprot, kādam mērķim kabelis ir nepieciešams un kādu rezultātu ir plānots panākt ar šo kabeļu pieslēgumu. Pēc tam ir jānovērtē vide, kurā atradīsies kabelis. Ir svarīgi izvēlēties pareizo kabeļa veidu un ievērot montāžas instrukcijas. Šo faktoru neievērošana var izraisīt lielus materiālus zudumus.

Kabeļu marķējums

Saskaņā ar Būvizstrādājumu regulas prasībām kabeļa veids ir jāizvēlas atbilstoši ēkas tipa riska līmenim. Tas nozīmē, ka kabeļiem, ko izmanto ēkās ar augstāku riska līmeni, tiek piemērotas augstākas prasības.

Būvizstrādājumu regula paredz septiņas drošības klases no A līdz F, kur A apzīmē nedegošus izstrādājumus, bet F – izstrādājumus, kuriem nav noteiktas ugunsreakcijas īpašības. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ietilpst B, C, D un E klasē. Prasībās iekļautie papildu kritēriji nosaka prasības attiecībā uz dūmu izdalīšanās daudzumu (angļu valodā “smoke”, vērtības s1, s2, s3), degšanas procesā rodošos degošu pilienu daļiņām (angļu valodā “droplets”, vērtības d1, d2, d3), tāpat uz degšanas procesā izdalīto dūmu skābuma līmeni un elektrolītisko vadītspēju (angļu valodā “acidity”, vērtības a1, a2, a3), turklāt augstāka vērtība nozīmē sliktāku rdītāju. CE marķējums uz izstrādājuma norāda, ka izstrādājums atbilst visām attiecināmo direktīvu prasībām un ir izgājis ugunsreakcijas klases apstiprināšanai nepieciešamo testēšanu.

Prysmian Group kabeļu klāstā ir atrodami kabeļi ēkām ar jebkuru riska līmeni. C-klases kabeļi, kas atbilst vismaz Cca-s1, d1, a2 ugunsreakcijas klasei, ir piemēroti izmantošanai jebkurā būvē, t. i., gan ēkās ar augstu riska līmeni, gan tur, kur ir atļauta zemākas ugunsreakcijas klases izstrādājumu izmantošana.

Palīglīdzeklis kabeu izvēlē

Pareizo kabeli palīdzēs izvēlēties dažādi informācijas materiāli – Prysmian Group Baltics mājaslapā papildus ražotāja materiāliem ir atrodamas arī asociācijas Europacable vadlīnijas par to, kā uz kabeļa marķējumā un ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādīto datu pamata pārbaudīt būvizstrādājuma atbilstību regulas prasībām. Lai sekmētu lietpratīgāku kabeļu izvēli, Prysmian Group savos mājas tirgos piedāvā arī bezmaksas lietotni CableApp. Lietotne ņem vērā dažādus faktorus, un papildus minimālajam tehniskajam risinājumam sniedz informāciju arī par to, cik lielā apmērā var samazināt izdevumus un CO2 emisiju, izvēloties kabeli ar lielāku šķērsgriezumu. Izvēloties Draka un Prysmian kabeļus, jūs varat būt droši par to, ka kabeļi atbilst visām regulas prasībām, produktu lapā vienmēr ir norādīts CPR marķējums un DoP meklētājā vienmēr ir atrodamas CPR izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

Labākā izvēle

Izvēloties kabeļus, bieži vien tiek maldīgi pieņemts, ka ugunsizturīgu kabeli var uzstādīt ļoti karsts vietās. Tas neatbilst patiesībai, jo šiem kabeļiem ir noteikta maksimālā darba temperatūra, kas vispārīgos gadījumos īpaši neatšķiras no parasto kabeļu parametriem. Ugunsizturīgo kabeļu uzdevums ir zināmā laika periodā nodrošināt elektriskās ķēdes nepārtrauktību ugunsgrēka gadījumā. Ugunsizturība tiek panākta ar dažādiem materiāliem un konstrukcijas risinājumiem, un ugunsgrēka gadījumā visas kabeļa plastmasas daļas var sadegt. Turklāt ugunsizturīgo kabeļu montāžai ir jāizmanto atbilstoši stiprinājumi – ugunsgrēka apstākļos pat parastās metāla kabeļu trepes var neizturēt kabeļu svaru, nemaz nerunājot par kabeļu plastmasas savilcēm.

Tāpat ir jāpievērš uzmanība kabeļa sala izturībai. Proti, apkārtējai temperatūrai ir svarīga nozīme ne tikai no kabeļu ieklāšanas aspekta, bet arī no to transportēšanas apstākļu viedokļa. Pat pēc dažu stundu atrašanās salā kabeļu izolācijai izmantotā plastmasa var kļūt ļoti trausla. Ja salā stāvējušu kabeļu saišķi pavirši iemet automašīnas bagāžniekā vai tam netīšām uzkrīt pat ne pārāk smags priekšmets, tad rezultātā kabelis var tikt bojāts, pat ja šis bojājums ir salīdzinoši grūti pamanāms. Lai atvieglotu montāžu un mazinātu riskus, pirms lietošanas kabeli ir vēlams paturēt siltumā.

Tāpat būtu jāievēro piesardzība attiecībā uz kabeļiem, kas nav ražoti Ziemeļeiropā, jo Viduseiropā un Dienvideiropā bieži tiek izmantoti atšķirīgi materiāli, kuri nav tik izturīgi pret salu. Pēc viņa teiktā, Prysmian Group Baltics ražotos kabeļus var montēt līdz -15°C temperatūrā, savukārt daudzu citu reģionu ražotāju produktu montāžas temperatūra var būt -5 °C vai pat +5 °C grādi.

Lai panāktu maksimāli labu rezultātu, montāžas procesā vienmēr ir jāievēro kabeļu ražotāja produkta lapā sniegtās norādes, un uzmanīgi jāizvrtē, kāds kabelis, kur un kā izmantojams.

 

Raksts tika publicēts žurnālā Elektriala. Vairāk par prysmiangroup.lv/būvizstrādājumu-regula ir prysmiangroup.lv/infomateriāli