Tallinna õhuliinide asendamine maakaablitega jätkub Õismäe ja Astangu piirkonnas

14/12/2020 - 12:00 a.m.

Elering jätkab Tallinna õhuliinide asendamist maakaablitega. Harku, Kadaka ja Veskimetsa alajaamade vahel teostavad töid Merko Infra ja Connecto Eesti. Kaablid ja muhvid tootis ning viimaste paigalduse teostab Prysmian Group, projekt teostatakse koostöös Eesti, Venemaa, Hollandi ja Soome ekspertidega.

Kümne kilomeetrisele trassile paigaldatakse ligi 30 kilomeetrit kaableid ja kogu trassi ulatuses 1,56 meetri sügavusele pinnasesse. Projekti kogumaksumus on 5,1 miljonit eurot. Veskimetsa–Kadaka 110 kilovoldi õhuliin asendatakse maakaabliga kogu pikkuses, Harku–Veskimetsa õhuliin asendatakse maakaabliga Veskimetsa alajaama ja Karjääri tee vahelisel ning Harku–Kadaka õhuliin Kadaka alajaama ja Karjääri tee vahelisel lõigul. Kaablite paigaldamiseks kasutatakse peamiselt kinnist meetodit, kuid osad lõigud paigaldatakse ka lahtisel meetodil.

Uute kaablite rajamine parandab varustuskindlust, väheneb õhuliinidest tulenev visuaalne häiring ning liinikaitsevööndite alt vabaneb maad elukeskkonda parandavateks ettevõtmisteks. Õhuliinide asendamine kaabelliinidega on osaks Eleringi suuremast projektist, mille käigus vabanevad Tallinna tiheasustusega alad järk-järgult oma eluea lõpetanud kõrgepingeliinidest.

 

Artikkel ilmus ajakirjas Elektriala.