Būvizstrādājumu regula

Būvizstrādājumu regula (BIR) kā pamats kabeļu izvēlei

Būvizstrādājumu regula (Construction Products Regulation - CPR) ir noteikumu kopums, kas izdots Eiropas Savienībā, kas nosaka harmonizētus būvizstrādājumu produktu mārketinga noteikumus Eiropas Savienībā. Tas nodrošina dalībvalstīs izmantoto būvizstrādājumu novērtējumu, klasifikāciju un nodošanu ekspluatācijā (t.i. apstiprināšanu) atbilstoši vienotiem kritērijiem. Regulas mērķis ir noteikt izmantoto būvizstrādājumu un bīstamo vielu ugunsdrošības prasības. Regula attiecas uz visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai ēkās, un kas tiek izmantoti vispārīgos būvdarbos. Attiecībā uz kabeļiem likumi attiecas uz visiem elektrības un instalāciju kabeļiem, vadības kabeļiem, telekomunikāciju un datu pārraides kabeļiem.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka balstoties uz prasībām, kas izvirzītas galvenajiem izstrādājumu raksturlielumiem un piemērojamiem standartiem, katra ES dalībvalsts var noteikt atšķirīgu sistēmu un prasību līmeni - materiāli, ko ražo Prysmian Group Baltics ir izgatavoti atbilstoši Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas prasībām.

BIR kabeļu marķējums

Būvizstrādājumu regula aptver septiņas drošības klases no A līdz F, kur A ir nedegoši izstrādājumi, bet F - izstrādājumi, kuru reakcija uz uguns īpašībām nav norādīta. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ir iedalīti klasēs B, C, D un E. Prasībās noteiktais papildu kritērijs norāda uz dūmu emisijas daudzumu (vērtības s1, s2, s3), degšanas laikā radīto liesmojošu pilienu daudzumu (vērtības d1, d2, d3) un skābuma pakāpi, kā arī degšanas laikā radīto dūmu elektrolītisko vadītspēju (vērtības a1, a2, a3), kur augstāka vērtība norāda uz sliktāku rezultātu. BIR kabeļu marķējums:

D = klase │ ca = kabeļi/vadi │ s = dūmi │ d = pilieni │ a = skābuma pakāpe un elektrolītiskā vadītspēja

Izstrādājumam piešķirtais CE marķējums norāda, ka izstrādājums atbilst visām attiecināmo direktīvu prasībām.

Ēku tipi un riska līmeņi


Riska līmenis Būves veids Euroklase CPR kabeļu veidi
AUGSTS Evakuācijas ceļi; vestibili, ātriji, halles, foajē; medicīnas iestādes, slimnīcas; bērnudārzi; viesnīcas; ugunsdrošības kontroles istabas un sūkņi; sabiedriskās ēkas kuras tiek izmantotas visu diennakti; izglītības iestādes vai nepieciešama palīdzība evakuācijai. Cca-s1,d1,a2 XPJ-HF C-PRo; AFUX C-PRo 1kV; AXMK-HF C-PRo; AXCMK-HF C-PRo; MCMK-HF C-PRo; MK-HF C-PRo; MKEM-HF C-PRo
VIDĒJS Sabiedriskas ēkas komerciāliem vai publiskiem pasākumiem; sabiedriskas ēkas apmeklētāju uzņemšanai; daudzdzīvokļu ēkas. Dca-s2,d2,a2 XPJ-HF D; XPUJ-HF D; XPK-HF D; AXQJ PURE; FXQJ PURE; FQ PURE
MAZA Viena vai divu dzīvokļu ēkas; ražošanas vai noliktavas telpas. Eca XPJ; XPUJ; XPK; AXPK-PLUS; AMCMK; MCMK; ML; MK; MKEM

Izvēlieties kvalitatīvus kabeļus atbilstoši Latvijas standartiem un prasībām!

Prysmian materiāli un CableApp palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko kabeļa veidu jūsu projektam. Prysmian ražotie kabeļi atbilst regulas prasībām. Visaptverošu informāciju par katru izstrādājumu var atrast tīmekļa katalogā, kuru ir viegli pārlūkot un no kura var lejupielādēt izstrādājumu lapas ar CPR marķējumu. CPR izstrādājumu veiktspējas deklarācijas vienmēr var atrast, izmantojot DoP meklētāju.

Noderīgi rīki


Phone with CableApp

CableApp palīdzēs izvēlēties pareizo risinājumu kabeļu sistēmām!

CableApp
Web Catalogue

Web Catalogue - mūsu produkti ir sasniedzami ar vienu klikšķi, kur un kad vien tie jums ir nepiecieami!

Web Catalogue
Catalogues

Informācijas materiāli – skatiet, lejupielādējiet vai pasūtiet papīra versiju!

Info materiāli
Buildings with green lines

ECO CABLE - esiet videi draudzīgs un izvēlieties ECO CABLE!

ECO CABLE
Document

DoP meklētājs - atrodiet ekspluatācijas īpašību deklarāciju visiem mūsu BIR produktiem.

DoP